COVID-19

Ръководството на Средно училище „Христо Ботев“-Враца уведомява родители и ученици, че в единадесети клас има три случая с положителен резултат от направен PCR-тест за COVID-19. Паралелката е поставена под карантина за срок от 14 дни, като обучението продължава в електронна среда от разстояние. На 7 октомври 2020г. своевременно е извършена пълна дезинфекция на обектите в сградата на училището. На 8 октомври 2020г. е извършена еднократна засилена крайна дезинфекция на цялата работна среда на обекта от лицензирана ДДД фирма.
Няма случай на COVID-19 сред педагогическия и непедагогически персонал.