Последни новини

07
фев.
Важно съобщение относно стипендиите

Моля, запознайте се С ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ВРАЦА на сайта на училището www.hristobotev.org в РАЗДЕЛ „ДОКУМЕНТИ“. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО (стая 202) ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ или се свалят от сайта. Списък с кандидатите по класове заедно със заявленията и […]

02
фев.
Плакет за Литературния клуб „Ботевци“ от Втория Национален младежки конкурс за литературнокритическо есе на Института за литература към БАН

Ръководителят на литературния клуб „Ботевци“ Диана Николчева е отличена с плакет във ВТОРИЯ  НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКО ЕСЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“.

31
ян.
Призови места на общинския етап на ,,Ученически игри”2022/2023 по хандбал

През изминалата седмица Средно училище „Христо Ботев“-гр. Враца бе домакин на общинския етап на ,,Ученически игри”2022/2023 по хандбал.

СУ "Христо Ботев" в числа

Години Гимназиално Образование
Завършили ученици
Награди и отличия