Олимпиади

Протоколи с резултатите от областните кръгове на олимпиади и състезания

На електронната страница на Министерство на образованието и науката (www.mon.bg) в раздел „Олимпиади и състезания“, раздел „Класиране“ може да намерите Протоколи с резултати на учениците, допуснати до националните кръгове на олимпиадите

Протоколи с резултатите от общинските кръгове на олимпиади и състезания