Професионално обучение

Дентална медицина и зъботехника

Асистент на лекар по дентална медицина

Терапия и рехабилитация

Изпълнител на термални процедури