Квалификации

 1. Тема на обучението: Компетентностният подход и интерактивните средства
  на обучение – методологическа основа на модерното образование – методологическа основа на модерното образование;
 2. Място на провеждане: В сградата на Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца
  Лектор: доц. д-р Цветелина Георгиева
  Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 3. Период на провеждане: 08.09.22г. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 4. Начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа
 5. Наименование на обучителната организация: Русенски университет  „Ангел Кънчев“
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 64