Квалификации

 1. Тема на обучението: „Инструментариум за работата в условия на раздяла и конфликт между родители“;
 2. Място на провеждане: гр. Кърджали;
 3. Лектор: доц. д-р инж. Цветелина Георгиева
 4. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 5. Период на провеждане: 30.10-01.11.2023г. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 6. Начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа
 7. Наименование на обучителната организация: Русенски университет „Ангел Кънчев“
 8. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 68
 1. Тема на обучението: „Емоционалното здраве и психическата устойчивост на учителя – важни фактори за мотивация“;
 2. Място на провеждане: В Балнеохотел „Тинтява“ – гр. Вършец;
 3. Лектор: доц. д-р инж. Станислав Мирославов Пенчев
 4. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 5. Период на провеждане: 18-20.11.22г. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 6. Начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа
 7. Наименование на обучителната организация: Русенски университет „Ангел Кънчев“
 8. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 62
 1. Тема на обучението: „Компетентностният подход и интерактивните средства“;
 2. Място на провеждане: В сградата на Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца
 3. Лектор: доц. д-р Цветелина Георгиева
 4. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 5. Период на провеждане: 08.09.22г. Брой часове: 8 академични часа + 8 часа самостоятелна работа
 6. Начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа
 7. Наименование на обучителната организация: Русенски университет  „Ангел Кънчев“
 8. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 64