Квалификации

  1. Тема на обучението: Компетентностният подход и интерактивните средства
    на обучение – методологическа основа на модерното образование – методологическа основа на модерното образование;
  2. Място на провеждане: Предстои уточнение;
  3. Период на провеждане: До 14.09.2022 година
  4. Начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа
  5. Наименование на обучителната организация: Школо ООД
  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 64