8. клас

Прием 2022/2023

Във връзка с държавния план-прием в 8 клас за учебната 2022-2023 година Средно училище „Христо Ботев“ – Враца обявява, че НЯМА свободни места в профил „Обществени науки“ след втори етап на класиране. За информация за останали свободни места в Област Враца, моля следете сайта на РУО – Враца. Кандидатстването на трети етап ще се извършва онлайн в дните 26.07. и 27.07. 2022 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с приема след 7. клас Ви информираме, че документите на учениците за кандидатстване в първи етап на класиране е приоритетно да бъдат подавани онлайн.

Училищната комисия по приемане на документи и записване на приетите ученици ще осъществява съдействие на срещащите затруднения поради обективни и/или субективни причини (липса на компютърно устройство, липса на интернет, недостатъчни технически познания и т.н.).

Документи за участие в трето класиране се приемат в училищата, в които са обявени свободни места.

Работното време на комисията е от 08:00 часа до 18:00 часа, в кабинет 212 в основната сграда на училището.

Прилагаме график:

 

ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ,

ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ