8. клас

Прием 2022/2023

Обявеното свободно място със заповед №РД-1832/22.08.22г. на Директора на СУ „Христо Ботев“ – гр.Враца  е попълнено по обявения ред.

Уважаеми родители,

Във връзка с приема след 7. клас Ви информираме, че документите на учениците за кандидатстване в първи етап на класиране е приоритетно да бъдат подавани онлайн.

Училищната комисия по приемане на документи и записване на приетите ученици ще осъществява съдействие на срещащите затруднения поради обективни и/или субективни причини (липса на компютърно устройство, липса на интернет, недостатъчни технически познания и т.н.).

Документи за участие в трето класиране се приемат в училищата, в които са обявени свободни места.

Работното време на комисията е от 08:00 часа до 18:00 часа, в кабинет 212 в основната сграда на училището.

Прилагаме график:

 

ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ,

ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ