5. клас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ И ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В 5.КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

Започна Кандидатстването за прием в 5. клас за учебната 2022/2023 година  от 20.06.2022 година до 24.06.2022 година.

Заявление може да попълните Електронно  на следния линк: https://forms.gle/YZkzjVfbybnKK1Pp9

Електронното заявление се попълва само веднъж, след попълването ще получите на посочената от вас електронна поща входящ номер!  Класирането на учениците ще бъде обявено по този входящ номер! Пазете го, важен е!

Заявление за кандидатстване може да попълните и на място в училището!