5. клас

Прием  5. клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, ръководството на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца Ви уведомява, че в периода до 10 март 2021 година училището провежда информационна кампания за проучване желанието на родители и ученици за обучение в първи и пети клас за учебната 2021/2022 година.

За въпроси и участие в кампанията по реализиране на училищния план-прием, заповядайте всеки работен ден, от 8:00 часа до 18:00 часа, в к-т 212.