1. клас

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Списък с класираните ученици в 1. клас за учебната 2021/2022 година.

Важно! Записването на приетите деца ще се извърши на 14 и 15.06.2021г. , от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището.

Задължително се прилага оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование !

Прием 1.клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че списъците с класираните деца в 1. клас за учебната 2021/2022 година ще бъдат обявени на 11.06.2021г. до 17:00 часа на видно място в сградата на училището и на сайта на училището.

Записването на приетите деца ще се извърши на 14 и 15.06.2021г. от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището!

Забележка!!! Промяната се налага във връзка с нов график на дейностите за прием на децата в 1. клас за учебната 2021/2022 година на Община Враца, утвърден със заповед №742/27.05.2021г. на Кмета на Община Враца.

Материали от работна среща с директори на Детски градини – 17.12.2020 година

Материали , които може да изтеглите :

Работливите-пчелички-4.а-Мария-Димитрова

Презентация-17.12.2020

Мариела-Христова-Нашият-клас

Логопедична-работа