1. клас

Прием 1.клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, ръководството на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца Ви уведомява, че в периода до 10 март 2021 година училището провежда информационна кампания за проучване желанието на родители и ученици за обучение в първи и пети клас за учебната 2021/2022 година.

За въпроси и участие в кампанията по реализиране на училищния план-прием, заповядайте всеки работен ден, от 8:00 часа до 18:00 часа, в к-т 212.

Материали от работна среща с директори на Детски градини – 17.12.2020 година

Материали , които може да изтеглите :

Работливите-пчелички-4.а-Мария-Димитрова

Презентация-17.12.2020

Мариела-Христова-Нашият-клас

Логопедична-работа