1. клас

Информация

Свободни места

Средно училище „Христо Ботев“ – Враца обявява 4 /четири/ свободни места за прием в 1. клас за учебната 2023-2024 година.
Срок за подаване на документи: до 22.06.2023 г.
Срок за записване: 23.06.2023 г.