„Извънучебни дейности“

 

 

От днес, 08.юни.2021 година стартираха извънучебните дейности в СУ „Христо Ботев“ – гр.Враца

Във времето от 8.юни.2021г. до 30.юни.2021г. за 92-ма ученици от начален етап и 170 ученици от прогимназиален етап в 22 групи са организирани и вече се провеждат извънучебни дейности за:

  • компенсиране на пропуските в учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения;
  • занимания по интереси, проектни и творчески дейности, посещения на културни, спортни и туристически мероприятия.

За организираните дейности са разработени и утвърдени от директора на училището програми с план-график за работа на всяка група.

Дейностите се провеждат от 8:30 до 12:00 часа в делничните дни в двете сгради на училището.

Допълнително Обучение :

Извънучебни дейности: