Кратка история

      Средно общообразователно училище „Христо Ботев” е най-старото учебно заведение в град Враца с вековна традиция в обучението на поколения врачани. Наследник е на Възнесенското мъжко класно училище, открито през 1822 година и Врачанската Пълна окръжна мъжка гимназия. 
        В началото на осемдесетте години на миналия век профилирани паралелки с изучаване на френски език и математика поставят началото на Езиковата и на Природо-математическата гимназия. 
        От обявяването на Пълна окръжна мъжка гимназия през 1907 година до днес дипломи за средно образование са получили повече от 65 000 ученици. 
        В началото на 21 век СОУ „Христо Ботев” се превръща в еталон за модерно учебно заведение. В чест на 185 години от създаването на училището, 160 години класно училище и 100 години гимназиално образование през 2007 година  е открита изцяло реставрираната 113 годишна училищна сграда. Училището е член на Сдружението на училищата – паметници на културата.
        Учебното заведение отговаря на европейските критерии за образование, стъпвайки здраво на вековните традиции и опит. След обновяването училището влиза  в класацията  на МОН за най-модерните, красиви и с най-голям брой ученици учебни заведения в България. Оборудвани са кабинети, разполагащи със съвременни учебни помагала и пособия, лаборатории, компютърни зали,  - В сградата са изградени безжични мрежи за връзка с интернет. На разположение във всяка класна стая е мултимедиен проектор, на всеки учител е предоставен лаптоп, има 3 интерактивни дъски. Оценките и бележките по поведението на учениците се отразяват в електронен дневник. 
        СОУ „Христо Ботев” е носител на ордените „Народна Република България” и „Св. св. Кирил и Методий”, както и на първия „Почетен знак на град Враца” и Голямата награда за образование на град Враца. 
        В училището работят високо квалифицирани учители - магистри и бакалаври с  І, ІІ и ІІІ ПКС. Ръководният екип се състои от директор; двама помощник-директори по учебната дейност; един помощник-директор по административната и икономическата дейност.
        Учениците са повече от 1000 - в начален, прогимназиален и гимназиален етап - от І  до ХІІ клас. 
        Приемът в гимназиален етап се осъществява, както следва:
        1. След завършен VІІ клас с полагане на изпити по български език и литература и математика в паралелки с  интензивно изучаван английски език:
* профил „Природоматематически” /Биология и здравно образование/
* профил „Хуманитарен” /История и цивилизация/
* профил „Хуманитарен” /География и икономика/
        2. След завършено основно образование с конкурс по документи:
* Профил „Технологичен” – Туризъм
* Профил „Хуманитарен”
* Непрофилирани паралелки.
        От 2006 година бяха разработени и стартирани много проекти “Учене през целия живот” -  Програма „Коменски”.
        От 2007 година училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
        Нашите ученици са със самочувствие на част от новото поколение европейски граждани – образовани, конкурентноспособни и подготвени за изпитанията на живота.
        Нашето училище е носител на традицията, миналото, настоящето и бъдещето на образователното дело във Врачанския край.
        

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer