Sl 1 Sl 3

Съобщение

Училищното ръководство информира, че родителските срещи за бъдещите първокласници и петокласници ще се проведат, както следва:
на 21.02.2018г - за родителите на бъдещите 1. класове;
на 22.02.2018г - за родителите на бъдещите 5. класове.
И двете срещи ще се проведат в аулата на училището (3. етаж) с начален час 18:00 часа.

Пет награди за „Ботевци“ от ХХI-я Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства Варна 2018

Пет награди завоюваха младите творци от литературния клуб „Ботевци“ от завършилия ХХI Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства Варна 2018. Нашите поети и писатели се конкурираха със 183 връстници от 30 населени места, представили над 300 творби с любовна тематика.
Поздравления за ботевците:

  • Михаил Орлинов Митев – XII б клас  - III място, раздел „Проза“, Втора възрастова група IX-XII клас  з
  • Велимира Ценева Ганчева, XI в клас - Специалната награда на Националния дворец на децата за
  • Анна Николаева Иванова, XI а клас - Поощрителна награда, раздел „Проза“, IX-XII клас 
  • Симона Николаева Колева,  XI а клас - Поощрителна награда, раздел „Проза“, IX-XII клас 
  • Специалната награда за учител- наставник , раздел „Литература“ e за Диана Николчева

Журито беше в състав: Станислав Пенев – поет, член на СБП, Радостина Благоева – поетесата, член на СБП и писателят Атанас Стойчев.
Награждаването на победителите ще се състои на 17-02-2018г. в град Варна.

http://www.odk-varna.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B...
 
 

Покана за Обществен съвет

Ръководството на Средно училище „Христо Ботев“ град Враца кани
всички членове на Обществения съвет към училището на 
събрание 
на 19 февруари 2018 г. от 17,30 часа в аулата при следния
Дневен ред:
1. Обсъждане на предложение на учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година.
2. Текущи.

 
 
 

Съобщение

Моля, запознайте се с ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на СУ „христо Ботев“ на сайта на училището www.hristobotev.org в раздел „Документи“.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО (стая 202) ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ или се свалят от сайта.
Списък с кандидатите по класове заедно със заявленията и изискващите се документи се предават и завеждат от класните ръководители в канцеларията.
Срок за подаване на документи за стипендии – 22.02.2018 г.
минимален доход на член от семейство за Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 468,33 лв.
доход за последните 6 месеца – от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. вкл.

Обръщение

Инициативен комитет на Обществен съвет и Училищно настоятелство при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца и организаторите и участниците в протестните действия приема призива на учителския колектив при СУ „Христо Ботев“, град Враца и прекратява протестните действия от днес 30.01.2018г.
 
Юлиян Кирилов

Призив на учителския колектив

До
Инициативен комитет
на Обществен съвет и Училищно настоятелство
при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца
до организаторите и участниците в протестните действия
 
 

ПРИЗИВ
от учителския колектив
на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца
 
Учителският колектив при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца се обръща към вас с призив за прекратяване на протестните действия, относно ограничаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, организирани от  вас. Целта е постигане на спокойствие сред учениците, учителите и родителите с оглед на успешното завършване на учебния срок.
 

 
От колектива

Продължава подкрепата от висши учебни заведения за запазване на гимназиалното обучение

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ВРАЦА
Уважаеми учители и ученици от Средно училище „Христо Ботев”,
Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” изказва своята подкрепа на колегите-историци да запазят правото на прием в хуманитарна паралелка с профилиращ предмет история и цивилизации.
Ръководството на Деканата напомня, че това е първата историческа паралелка в България, създадена с научната подкрепа на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” през 1989 г. Сътрудничеството ни се разви през годините и показа, че новаторството и приемствеността са необходими на нашите две институции. Учениците от историческите паралелки са наши студенти и бъдещи колеги. Последните ни общи мероприятия бяха само преди няколко дни, по повод 170 години от рождението на Христо Ботев.
Изказваме нашата институционална подкрепа на усилията да бъде спасена историческата паралелка в 110- годишната врачанска гимназия, която респектира със своята история и място в обществения живот на Северозападна България и в национален мащаб.

18.01.2018 г.                                                                        Декан: доц. д-р Тодор Попнеделев
София

Становище за подкрепа относно запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и История и цивилизации в СУ „Христо Ботев“, град Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Преподавателите от академичната общност на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ изказват своето категорично становище в подкрепа на усилията Ви за запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и  История и цивилизации за учебната 2018/2019 година.
Научните и професионалните контакти между нашите две институции имат многогодишна история, а в последните години и задълбочено партньорство в организацията и провеждането на практико-приложното обучение на студенти – бъдещи учители по учебните предмети География и икономика и История и цивилизации.
СУ „Христо Ботев“ е базово училище на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца, в което  ежегодно студентите от специалностите към Историческия факултет в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … –  „Педагогика на обучението по история и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“, провеждат обучение по академичните дисциплини „Хоспитиране“, „Текуща практика“ и „Преддипломна стажантска практика“ под наставничеството на учителите. Подкрепата от страна на училищното ръководство, висококвалифи-цираните преподаватели по География и икономика и по История и цивилизации и модерната материална база, с които разполага училището, са ключови фактори за качествена подготовката на нашите студенти – бъдещи професионалисти в областта на училищното образование.
Дългогодишното ни сътрудничество,  продължаващо и в момента, ни убеждава, че учениците от профилираните паралелки получават системна и задълбочена подготовка, която ги реализира успешно като студенти на Историческия факултет.

АПЕЛ – ОБРЪЩЕНИЕ от учителите на Средно училище „Христо Ботев” град Враца

Уважаеми господин Каменов,
Към Вас се обръщат учителите от Средно училище „Христо Ботев” наследили и съхранили традиции, създавани през последните две столетия.
Учители, принадлежащи към институция, просъществувала във времето 195 години.
Учители, пред които не стои въпросът за пари и „много пари”, както е цитирал „виден” врачанин, чиято „детска мечта не е да бъде директор на квартално училище”, а става въпрос за усещане за жива история, за принадлежност към институция, която в своето съществуване е чертала пътя на  просветното дело във Врачанския край и в България. Това не са високопарни  наши мисли, а позиция на хора с мисия да продължим водещата роля на училището, в което работим, за нашия регион и  страната.
Няма да се връщаме назад във времето чак до 1822 година, но ще припомним 1971 година, когато от училището се отделят паралелки за обособяването на Френската и Математическата гимназия като самостоятелни.

Обръщение на проф. Ангел Кунов

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Прочетох с голямо внимание Вашия призив във връзка с взето решение на заседание на Общинската и Областната администрация, Регионалното управление на образованието и Търговско-промишлената палата. Не съм запознат с подробности от това съвещание и не мога да бъда конкретен, но приемам  за достоверна информацията от призива.
            Години наред гостувам с подходящи беседи в гимназия "Христо Ботев". С голямо желание и обич помогнах за преобразуването и обогатяването на кабинета по география. Това и други причини ме карат да се чувствам уютно в гимназията и сред нейните ученици и преподаватели. Като български учен се радвам искрено на успехите и постиженията в този храм на образованието във Враца.
            Дългогодишният ми опит в науката и висшето образование ме е срещал с много положителни и отрицателни решения. Затова останах много учуден от  взетото решение за промени в статута на Вашето прекрасно училище. Подкрепям напълно Призива и от своя страна се обръщам към специалистите, взели решението.
            Уважаеми госпожи и господа,
            Не робувайте на партийни и административни пристрастия и недомислия, които не след дълго ще доведат до поредния спад в образованието и науката. Смея да твърдя, че България преди години беше образец с образованието. Вие много добре знаете, че всяка държава, която не милее за развитието на образованието и науката, е обречена на провал. И никой няма да може да спре потока от млади хора, запътили се там, където ще получат високо образование и възможност за професионално израстване.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti