Актуално

Продължава подкрепата от висши учебни заведения за запазване на гимназиалното обучение

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ВРАЦА
Уважаеми учители и ученици от Средно училище „Христо Ботев”,
Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” изказва своята подкрепа на колегите-историци да запазят правото на прием в хуманитарна паралелка с профилиращ предмет история и цивилизации.
Ръководството на Деканата напомня, че това е първата историческа паралелка в България, създадена с научната подкрепа на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” през 1989 г. Сътрудничеството ни се разви през годините и показа, че новаторството и приемствеността са необходими на нашите две институции. Учениците от историческите паралелки са наши студенти и бъдещи колеги. Последните ни общи мероприятия бяха само преди няколко дни, по повод 170 години от рождението на Христо Ботев.
Изказваме нашата институционална подкрепа на усилията да бъде спасена историческата паралелка в 110- годишната врачанска гимназия, която респектира със своята история и място в обществения живот на Северозападна България и в национален мащаб.

18.01.2018 г.                                                                        Декан: доц. д-р Тодор Попнеделев
София

Становище за подкрепа относно запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и История и цивилизации в СУ „Христо Ботев“, град Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Преподавателите от академичната общност на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ изказват своето категорично становище в подкрепа на усилията Ви за запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и  История и цивилизации за учебната 2018/2019 година.
Научните и професионалните контакти между нашите две институции имат многогодишна история, а в последните години и задълбочено партньорство в организацията и провеждането на практико-приложното обучение на студенти – бъдещи учители по учебните предмети География и икономика и История и цивилизации.
СУ „Христо Ботев“ е базово училище на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца, в което  ежегодно студентите от специалностите към Историческия факултет в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … –  „Педагогика на обучението по история и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“, провеждат обучение по академичните дисциплини „Хоспитиране“, „Текуща практика“ и „Преддипломна стажантска практика“ под наставничеството на учителите. Подкрепата от страна на училищното ръководство, висококвалифи-цираните преподаватели по География и икономика и по История и цивилизации и модерната материална база, с които разполага училището, са ключови фактори за качествена подготовката на нашите студенти – бъдещи професионалисти в областта на училищното образование.
Дългогодишното ни сътрудничество,  продължаващо и в момента, ни убеждава, че учениците от профилираните паралелки получават системна и задълбочена подготовка, която ги реализира успешно като студенти на Историческия факултет.

АПЕЛ – ОБРЪЩЕНИЕ от учителите на Средно училище „Христо Ботев” град Враца

Уважаеми господин Каменов,
Към Вас се обръщат учителите от Средно училище „Христо Ботев” наследили и съхранили традиции, създавани през последните две столетия.
Учители, принадлежащи към институция, просъществувала във времето 195 години.
Учители, пред които не стои въпросът за пари и „много пари”, както е цитирал „виден” врачанин, чиято „детска мечта не е да бъде директор на квартално училище”, а става въпрос за усещане за жива история, за принадлежност към институция, която в своето съществуване е чертала пътя на  просветното дело във Врачанския край и в България. Това не са високопарни  наши мисли, а позиция на хора с мисия да продължим водещата роля на училището, в което работим, за нашия регион и  страната.
Няма да се връщаме назад във времето чак до 1822 година, но ще припомним 1971 година, когато от училището се отделят паралелки за обособяването на Френската и Математическата гимназия като самостоятелни.

Обръщение на проф. Ангел Кунов

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Прочетох с голямо внимание Вашия призив във връзка с взето решение на заседание на Общинската и Областната администрация, Регионалното управление на образованието и Търговско-промишлената палата. Не съм запознат с подробности от това съвещание и не мога да бъда конкретен, но приемам  за достоверна информацията от призива.
            Години наред гостувам с подходящи беседи в гимназия "Христо Ботев". С голямо желание и обич помогнах за преобразуването и обогатяването на кабинета по география. Това и други причини ме карат да се чувствам уютно в гимназията и сред нейните ученици и преподаватели. Като български учен се радвам искрено на успехите и постиженията в този храм на образованието във Враца.
            Дългогодишният ми опит в науката и висшето образование ме е срещал с много положителни и отрицателни решения. Затова останах много учуден от  взетото решение за промени в статута на Вашето прекрасно училище. Подкрепям напълно Призива и от своя страна се обръщам към специалистите, взели решението.
            Уважаеми госпожи и господа,
            Не робувайте на партийни и административни пристрастия и недомислия, които не след дълго ще доведат до поредния спад в образованието и науката. Смея да твърдя, че България преди години беше образец с образованието. Вие много добре знаете, че всяка държава, която не милее за развитието на образованието и науката, е обречена на провал. И никой няма да може да спре потока от млади хора, запътили се там, където ще получат високо образование и възможност за професионално израстване.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer