Прием

Съобщение

Училищното ръководство с гордост съобщава на своите ученици и родители, че през учебната 2018/2019г. ще могат да продължат обучението си в Средно училище "Христо Ботев"- Враца след завършен 7. клас в две профилирани паралелки - биология и история.
Благодарим на всички съмишленици, които ни подкрепиха в борбата за спасяването на гимназиалното образование в най-старото учебно заведение с 200-годишна история и традиции!

Информация за приема на ученици за 5. клас за учебна 2018/2019 г.

Критерии за подбор на кандидатите:

 1. Ученици, завършили начален етап в СУ „Христо Ботев“ – Враца;
 2. Ученик с двама починали родители;
 3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Ученик от населени места, в които няма училище.

 График на дейностите:

 • Подаване на заявления за записване на петокласници - Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.
 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки - Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.
 • Записване на класираните ученици - Срок: на 07.06.2018г. и 08.06.2018г.
 • Обявяване на свободните след първо класиране места - Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.
 • Попълване на свободните места - Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.
 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 Документи за записване:

 • Заявление до директора за записване – по образец;
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие;

Ред за запълване на паралелките:

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в четири паралелки;
 • Максимален брой ученици за една паралелка – 26;
 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.

Информация за приема на ученици за 1. клас за учебна 2018/2019 г.

Критерии за подбор на учениците:

 • Близост до училището /доказва се с адресна регистрация/;
 • Дете с трайни увреждания над 50%;
 • Дете с двама починали родители;
 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;

 График на дейностите:

 • Подаване на заявления за записване на първокласници - Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.
 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки - Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.
 • Записване на класираните ученици - Срок: на 07.06.2018г и 08.06.2018г..
 • Обявяване на свободните след първо класиране места - Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.
 • Попълване на свободните места - Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.
 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 Документи за записване:

 • Заявление до директора за записване – по образец;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие;

 Ред за запълване на паралелките:

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в три паралелки;
 • Максимален брой на ученици в паралелките – 22;
 • Броят на учениците в паралелките се разпределя равномерно;
 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.

Съобщение

Училищното ръководство информира, че родителските срещи за бъдещите първокласници и петокласници ще се проведат, както следва:
на 21.02.2018г - за родителите на бъдещите 1. класове;
на 22.02.2018г - за родителите на бъдещите 5. класове.
И двете срещи ще се проведат в аулата на училището (3. етаж) с начален час 18:00 часа.

Едно писмо на Ейбрахам Линкълн до учителя на сина му

Уважаеми Учителю,

Синът ми ще трябва да научи, че не всички хора са равни, че не всички хора са предани. Но научете го също, че на всеки подлец съответства герой; че на всеки егоистичен политик съответства отдаден лидер. Научете го, че на всеки враг съответства приятел.

Ще отнеме време, знам; но научите го, ако можете, че спечеленият долар е много по-ценен от пет намерени.

Научете го да може да губи и също да се радва да побеждава.

Дръжте го далеч от завистта, ако можете.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer