От училищния живот

Празници, срещи и други мероприятия, организирани в училище

Розите на България


Учениците от начален етап на училището отбелязаха  11 май – Деня за почит на Светите братя Кирил и Методий с традиционно изплитане на венец от пролетни цветя.
Децата се включиха и в националната инициатива „Розите на България“, организирана от МОН във връзка с празника.
Целта на инициативата бе ученици от всички български училища по света да се обединят и  под звуците на фолклорна музика да танцуват български  хора

Театрална дискусия "Шарен свят"

На 4.05.2018 група по интереси „Шарен свят“ по Проект „ Твоят час“ с ръководител Маргарита Стоянова организира театрална дискусия. Споделяйки своя опит, учениците сами достигат до историите, които искат да изиграят на сцената. Дискусията „ Шарени“ засяга важни за тийнейджърите теми като предаденото приятелството, първото влюбване, вземане на решения за бъдещето, раздялата на родителите, лайк манията във фейсбук и заплахите по интернет. Театралната дискусия не само стимулира креативността на учениците, но и по лек и интересен начин предлага за обсъждане различни ситуации от ежедневието на младите хора и така да се демонстрират ценностни системи и нагласи и формират у учениците умения за критично мислене и вземане на решения.

Публична изява по проект "Твоят час"

На 04 май 2018г. се проведе представителна изява по проекта "Твоят час" на групата с обучителни затруднения "Красотата на българския език" с ръководител Гергана Таскова. На шестокласниците бяха възложени три типа задачи, при които трябваше да вложат творчество, въображение и талант. Учениците се справиха успешно, влагайки много ентусиазъм и старание при изпълнението им.

Европейско кафене „И ние сме внесли нещо в историята на общочовешкия напредък“ в седмицата на историята

В седмицата на историята, на 25.04.2018г., се проведе поредното мероприятие. Европейско кафене на тема „И ние сме внесли нещо в историята на общочовешкия напредък“ събра представители на историческите паралелки от гимназиален етап и седмокласници с изявен интерес в областта на историята. Четирите отбора оживено дискутираха приноса на българите в световната съкровищница на културно-историческото наследство, културата, науката и спорта. Атрактивното представяне на всеки отбор впечатли със знания и младежки ентусиазъм. 

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца за пореден път участват в инициатива на Районен съд-Враца за работа с ученици - „Ранна превенция и правна култура“

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“, направление "Гражданско образование ", "Институционални знания и култура " и във връзка със стартирала нова инициатива за работа с ученици - „Ранна превенция и правна култура“, ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца за пореден път с интерес посетиха и изслушаха две беседи на тема: „Що е наказателно правосъдие. Престъпление и нарушение. Наказание-понятие и цел. Видове наказания. Малолетни и непълнолетни лица-жертви и извършители на престъпление. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“ и „Трафик на хора. Компютърните/кибер престъпленията.“
Учениците от групата по интереси „Таралеж“ с ръководител Теменужка Николова и съвместно с кариерният консултант Ерика Йончовска, от Центъра за кариерно ориентиране, към ЦПЛР, Център за работа с деца провеждат ,,Професиографски екскурзии“ до институции.
Целта е учениците да се запознаят с дейността, отговорностите и задълженията на професията/длъжността/. Информират се какви са трудностите и предизвикателствата в професията, ресурсите, с които се работи, необходими личностни качества, знания и умения, образование и възможностите за кариерно развитие.
Крайната цел на проекта е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.

Открит урок по български език и литература

На 19.04.2018 г. в аулата на СУ „Христо Ботев“ Диана Николчева проведе открит урок за учители по БЕЛ от област Враца на тема „Джовани Бокачо .„Декамерон“- „енциклопедия на ренесансовата човечност“ (Исак Паси)“. В хода на урока бяха демонстрирани методи за комплексни вълнови уроци чрез използване на ИКТ в обучението по български език и литература в гимназиалния етап - мултимедийни продукти : презентации, образователни сайтове, онлайн тестове, видео, работни листове,  електронни учебници и помагала за визуализиране на учебното съдържание.
Учениците от VIII б клас бяха най-активните участници. Те се разходиха виртуално из Флоренция, сглобиха пъзели с репродукции на известни майстори и демонстрираха знанията си за спецификата на Европейския ренесанс и културните процеси на Ранното възраждане в Италия.

Екологични инициативи


От 19 до 30 март в училището се проведоха различни мероприятия, посветени на разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.
Учителите в различните етапи проведоха интерактивни занимания и уроци по темата, а Екоклуб „Детелини“ организира информационна кампания и радиопредаване.
 

Ние избрахме биологията

Учениците от биологичните паралелки заплениха седмокласниците с атрактивни дейности през седмицата на биологията, която се проведе от 26 март до 30 март 2018г. Идеята беше да се покаже колко интересно може да бъде изучаването на науката Биология. През седмицата бяха организирани лабораторни упражнения, в които учениците от 9а клас и 11а клас се изявиха като домакини. Екип от 11а клас представи най-интересното от биологията и химията и учениците разказаха за своите мечти да бъдат лекари. Заключителното събитие на седмицата беше играта „Ние обичаме биологията“, в която 10а клас включиха седмокласниците в дейности за оказване на първа долекарска помощ и демонстрация за ролята на обонянието при разпознаването на вкуса на храната.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer