Sl 1 Sl 3

Отлично представяне на Националното състезание „Ключът на музиката“


На 24.03.2018г. в Академията за музикално и танцово изкуство в гр. Пловдив се проведе заключителния етап на Националното състезание „Ключът на музиката“.
Нашите ученички Белослава Гюрова и Александра Власова от V Клас се представиха достойно и получиха грамоти и плакет „Ключ сол“ за активно участие и постигнати отлични резултати в състезанието. Ученичките бяха подготвени от Веселка Александрова – старши учител по музика.
Училищното ръководство изказва своите благодарности към двете ученички!

Отбелязване Деня на търпението

В дните от 21 до 26 март 2018г. в училището бяха реализирани дейности за отбелязване Деня на търпението. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап изработиха постери; представиха презентации и филми по темата; разказаха за добри дела и каузи, свързани с търпението и толерантността.
Малките ученици писаха послания и ги оформиха в табла; облякоха тениски в подкрепа на толерантността и играха поучителни интерактивни игри, използвайки метода "Учене чрез правене".

Покана за Обществен съвет

Ръководството на Средно училище „Христо Ботев“ - град Враца
кани всички членове на Обществения съвет към училището на събрание
на 11 април 2018 г. от 18,00 часа в аулата при следния

 
Дневен ред:
  1. Доклад за изпълнението на делегирания бюджет към 31 март 2018 година.
  2. Текущи.

 
 

Повод за гордост

Велимира Ганчева от литературния клуб „Ботевци“ е сред авторите, включени в поетичния  сборник „Прозрение“, който излезе от печат в началото на март. Сборникът представя стихове  на тринадесет обещаващи творци, отличени в Националния конкурс за млади поети “Димитър Бояджиев” 2017 и се издава с финансовото съдействие на Община Пазарджик.
Стихотворението на единадесетокласничката Велимира „Ще“ е илюстрирано с великолепна графика и е единственото, представящо Северозападния регион.
Честито, Велимира!
https://pazardzhik.bg/bg/novini/rezultati-ot-natsionalen-konkurs-za-mladi-poeti-dimitar-boyadzhiev-2017/

Един нетрадиционен урок по география

На 23 март 2018г. бе проведен открит урок по география на тема “Да посрещнем гости от Азия” , в който главни герои бяха учениците от групата по ИУЧ от 6в клас и г-жа Юлия Николова.
“Гостите” от Япония, Китай, Индонезия, Индия, Русия и Саудитска Арабия по атрактивен начин и с голям ентусиазъм представиха “своите” страни чрез мултимедийни презентации, традиционни облекла, типични ястия и сувенири.
Така публиката от ученици и учители обогати своите представи за природата и хората в различните кътчета на този необятен континент.

Първенци по математика

На 13.03.2018г. се проведе традиционното училищно състезание по математика, с участие на четири отбора от 5. класове.
В рамките на определено време (60 минути), учениците решаваха интересни и забавни задачи. Успяха да докажат, че хитрият шивач е бил по-умен от скъперника; че пълзящият охлюв, като се качи на дървото няма как да слиза и др.
Отборът на 5.в клас - Мартина, Мила, Стефи и Валентина се класира на първо място, на второ място е 5.б клас, а на трето - с равен брой точки - 5.а и 5.г класове.
Учениците бяха наградени с грамоти от заместник-директора на училището - г-жа Диана Томова.

Ботевци четоха в КДК

Дванадесет  млади творци от Литературен клуб „Ботевци”  от СУ „Христо Ботев” във Враца взеха участие в поетичната вечер „Пролетни гласове”. За поредна година Клубът на дейците на културата организира литературна среща на младите врачански таланти, на която те четат свои творби пред публика.
Диана Николчева- поет и ръководител на литературния клуб  представи поотделно всички участници в четенето, като припомни и множеството техни награди от национални литературни конкурси.
Свои стихове, есета и къси разкази представиха  Велимира Ганчева, Виктория  Андреева, Владимира Евгениева, Елица Светозарова, Михаил Митев, Пепа Петкова,  Симона Николаева, Анна Иванова, Елизабет Валентинова, Изабела Велчева, Симона Бориславова,  Катерина Борисова и други.
Коментар на прочетените творби и напътствия към младите творци направиха поетът Иван Пенев и писателят Петър Доневски. В края на творческата вечер в дебатите се включиха и поетесите Татяна Стоянова и Виктория Иванова.
Литературен клуб „Ботевци” е създаден през 2013 год. и продължава традициите на предходни литературни клубове във врачанската гимназия.
В последните две години клубните дейности са по проект "Твоят час".
 

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца се запознаха с професията „фармацевт

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“, направление "Гражданско образование ", "Институционални знания и култура " ученици от група по интереси „Таралеж“ от Средно училище „Христо Ботев”-гр. Враца с ръководител Теменужка Николова и съвместно с кариерният консултант Ерика Йончовска, от Центъра за кариерно ориентиране, към ЦПЛР, Център за работа с деца провеждат ,,Професиографски екскурзии“ до институции.
Целта е учениците да се запознаят с дейността, отговорностите и задълженията на професията/длъжността/. Информират се какви са трудностите и предизвикателствата в професията, ресурсите, с които се работи, необходими личностни качества, знания и умения, образование и възможностите за кариерно развитие.
Крайната цел на проекта е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.
На 20 март група „Таралеж“ посети аптека, където управителят запозна присъстващите с професията „Фармацевт“.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti