Sl 1 Sl 3

Средно училище “Христо Ботев“ – гр. Враца участва в Осмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2018

На 01 март 2018г. в Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца от 11:00 часа ще се проведе училищният кръг от Осмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
Това е първият етап от надпреварата, който се провежда от 24 февруари до 2 март 2018 г в 311 училища в цялата страна. В него тази година ще участват над 6600 ученици, които са се готвили усилено в продължение на няколко месеца. Класиралите се на първо и второ място ще представят училищата си на регионалните състезания, които ще се проведат на 24 март 2018 г. в 8 града в страната. Най-добрите 33 ученици ще участват в националния финал на 28 април в София, където ще се определи Spelling Bee шампионът на България.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език.  Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. Победител в миналогодишното състезание е  Любомир Янев от ЧОУ „Меридиан 22“ – София.
Тази година състезанията се провеждат под наслов "BeeWare online" и е насочена към основни правила за безопасно поведение в социалните мрежи и Интернет. През следващите месеци Брайън Тайърс от Посолството на САЩ в София ще представи кратки видеа, в които ще дискутира опасностите онлайн и как да се предпазим от тях. Всички видеа ще бъдат специално заснети за нашата кампания и ще са насочени към тиинейджърската аудитория.
Състезанието се организира от Фондация “Корпус за образование и развитие - КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”,  Посолството на САЩ и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца посетиха Районно управление на полицията-Враца

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“ ученици на Средно училище „Христо Ботев”-гр. Враца от група по интереси „Таралеж“,, посетиха Районното управление на МВР-Враца. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Домакини на срещата бяха  служители от сектор „Охранителна полиция“. Учениците се интересуваха от работата на охранителните полицаи и на колегите им в управлението. Инспектор от детска педагогическа стая им разясни възпитателните мерки, налагани на деца при противообществени прояви и им разказа за местата, където се прилагат. Тийнейджърите и педагогическият им съветник видяха местата за задържане на пълнолетни и непълнолетни лица, оперативната дежурна част. Полицейски инспектори ги запознаха с основната дейност на униформените полицаи за опазване на обществения ред и борбата с престъпността. Разговорът завърши с демонстрация на полицейско оборудване, което съвсем основателно предизвика голям интерес сред младежите.
 

Съобщение

Училищното ръководство информира, че родителските срещи за бъдещите първокласници и петокласници ще се проведат, както следва:
на 21.02.2018г - за родителите на бъдещите 1. класове;
на 22.02.2018г - за родителите на бъдещите 5. класове.
И двете срещи ще се проведат в аулата на училището (3. етаж) с начален час 18:00 часа.

Пет награди за „Ботевци“ от ХХI-я Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства Варна 2018

Пет награди завоюваха младите творци от литературния клуб „Ботевци“ от завършилия ХХI Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства Варна 2018. Нашите поети и писатели се конкурираха със 183 връстници от 30 населени места, представили над 300 творби с любовна тематика.
Поздравления за ботевците:

  • Михаил Орлинов Митев – XII б клас  - III място, раздел „Проза“, Втора възрастова група IX-XII клас  з
  • Велимира Ценева Ганчева, XI в клас - Специалната награда на Националния дворец на децата за
  • Анна Николаева Иванова, XI а клас - Поощрителна награда, раздел „Проза“, IX-XII клас 
  • Симона Николаева Колева,  XI а клас - Поощрителна награда, раздел „Проза“, IX-XII клас 
  • Специалната награда за учител- наставник , раздел „Литература“ e за Диана Николчева

Журито беше в състав: Станислав Пенев – поет, член на СБП, Радостина Благоева – поетесата, член на СБП и писателят Атанас Стойчев.
Награждаването на победителите ще се състои на 17-02-2018г. в град Варна.

http://www.odk-varna.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B...

 http://www.tv-vratsa.bg/bg/literaturen-klub-botevtsi/
 

Покана за Обществен съвет

Ръководството на Средно училище „Христо Ботев“ град Враца кани
всички членове на Обществения съвет към училището на 
събрание 
на 19 февруари 2018 г. от 17,30 часа в аулата при следния
Дневен ред:
1. Обсъждане на предложение на учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година.
2. Текущи.

 
 
 

Съобщение

Моля, запознайте се с ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на СУ „Христо Ботев“ на сайта на училището www.hristobotev.org в раздел „Документи“.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО (стая 202) ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ или се свалят от сайта.
Списък с кандидатите по класове заедно със заявленията и изискващите се документи се предават и завеждат от класните ръководители в канцеларията.
Срок за подаване на документи за стипендии – 22.02.2018 г.
минимален доход на член от семейство за Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 468,33 лв.
доход за последните 6 месеца – от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. вкл.

Обръщение

Инициативен комитет на Обществен съвет и Училищно настоятелство при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца и организаторите и участниците в протестните действия приема призива на учителския колектив при СУ „Христо Ботев“, град Враца и прекратява протестните действия от днес 30.01.2018г.
 
Юлиян Кирилов

Призив на учителския колектив

До
Инициативен комитет
на Обществен съвет и Училищно настоятелство
при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца
до организаторите и участниците в протестните действия
 
 

ПРИЗИВ
от учителския колектив
на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца
 
Учителският колектив при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца се обръща към вас с призив за прекратяване на протестните действия, относно ограничаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, организирани от  вас. Целта е постигане на спокойствие сред учениците, учителите и родителите с оглед на успешното завършване на учебния срок.
 

 
От колектива

Продължава подкрепата от висши учебни заведения за запазване на гимназиалното обучение

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ВРАЦА
Уважаеми учители и ученици от Средно училище „Христо Ботев”,
Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” изказва своята подкрепа на колегите-историци да запазят правото на прием в хуманитарна паралелка с профилиращ предмет история и цивилизации.
Ръководството на Деканата напомня, че това е първата историческа паралелка в България, създадена с научната подкрепа на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” през 1989 г. Сътрудничеството ни се разви през годините и показа, че новаторството и приемствеността са необходими на нашите две институции. Учениците от историческите паралелки са наши студенти и бъдещи колеги. Последните ни общи мероприятия бяха само преди няколко дни, по повод 170 години от рождението на Христо Ботев.
Изказваме нашата институционална подкрепа на усилията да бъде спасена историческата паралелка в 110- годишната врачанска гимназия, която респектира със своята история и място в обществения живот на Северозападна България и в национален мащаб.

18.01.2018 г.                                                                        Декан: доц. д-р Тодор Попнеделев
София

Становище за подкрепа относно запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и История и цивилизации в СУ „Христо Ботев“, град Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Преподавателите от академичната общност на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ изказват своето категорично становище в подкрепа на усилията Ви за запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и  История и цивилизации за учебната 2018/2019 година.
Научните и професионалните контакти между нашите две институции имат многогодишна история, а в последните години и задълбочено партньорство в организацията и провеждането на практико-приложното обучение на студенти – бъдещи учители по учебните предмети География и икономика и История и цивилизации.
СУ „Христо Ботев“ е базово училище на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца, в което  ежегодно студентите от специалностите към Историческия факултет в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … –  „Педагогика на обучението по история и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“, провеждат обучение по академичните дисциплини „Хоспитиране“, „Текуща практика“ и „Преддипломна стажантска практика“ под наставничеството на учителите. Подкрепата от страна на училищното ръководство, висококвалифи-цираните преподаватели по География и икономика и по История и цивилизации и модерната материална база, с които разполага училището, са ключови фактори за качествена подготовката на нашите студенти – бъдещи професионалисти в областта на училищното образование.
Дългогодишното ни сътрудничество,  продължаващо и в момента, ни убеждава, че учениците от профилираните паралелки получават системна и задълбочена подготовка, която ги реализира успешно като студенти на Историческия факултет.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti