Sl 1 Sl 3

Борис Борисов Митов от 8.А клас споделя

Фондация "VIII WORLD CHILDREN'S WINNER'S GAMES" ме покани да участвам в международните игри в Москва. Участвах в 4 различни спорта: плуване, тенис на маса, футбол и стрелба. Имам отличие по тенис на маса и плуване. Най-голямото ми постижение е по футбол, за което бях награден с бронзов медал.
Горд съм, че представих родината си и училището, в което уча! 

Лятна екоакадемия отвори врати в СУ „Христо Ботев“- гр. Враца

За втора поредна година в седмицата след края на учебната година в училище „Христо Ботев“ се провежда лятна екоакадемия „Нещо ново да узнаем, докато играем“.  Организатори са Г.Комитска и ученици от екоклуб „Детелини“, чиято инициатива цели да се приобщят най-малките към екологичната идея. Заниманията са на открито и включват разговори за природата и необходимостта да я опазваме, екоигри, викторини, творчески ателиета и др. Основни участници са кандидатпървокласниците, но могат да се включат и други деца от училището, квартала и града. В рамките на екоакадемията изява ще намерят и учениците от Екоартработилницата – извънкласна група по интереси по проекта на МОН – „Твоят час“. Темите, застъпени в програмата, касаят актуални екологични проблеми и дават възможност децата да разберат, че човекът е част от природата, зависим е от нея и е много важно тя да се опознава и опазва.
Първото занятие в дъждовния 19.06.2017 г. се проведе в аулата на училището и протече под наслов „Вода за живот“. Децата обсъдиха кръговрата на водата, ролята на живите организми в него, видовете вода в природата – сладки и солени, повърхностни и подпочвени, чисти и замърсени; водата като среда на живот; значение на водата в природата и за човека. Всички деца нарисуваха и подредиха в изложба своите рисунки на различни водни обитатели – рибки, рачета, китове, както и облачета, водопади и др.

Съобщение

Уважаеми родители,
напомняме Ви, че днес 20.06.2017г. от 18:00ч. ще има родителска среща


на бъдещите петокласници 

Родителската среща ще се проведе по паралелки.

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“- Враца посетиха Регионално управление на образованието - Враца

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ ученици от Средно училище „Христо Ботев”-гр. Враца от група по интереси „Таралеж“ посетиха Регионално управление на образованието - Враца. Учениците бяха приети лично от Началника на РУО-Враца г-жа Галина Евденова, която ги запозна със спецификата на  дейността на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. По интересен и достъпен начин Началникът на РУО-Враца запозна учениците със структурата на МОН – политически кабинет, министър и заместник-министри, началник на кабинета на министъра, с общата и специализирана администрации, със спецификата в дейността на четирите дирекции към МОН, с различните нормативни актове, със структурата и дейността на регионалните управления на образованието, като териториални администрации към министъра, с дейността на експертите, с видовете образователни институции. Поради големия интерес към групата се присъединиха и ученици от други класове. Тръгнахме си с изключително полезна и необходима информация.
       Благодарим Ви, госпожо Евденова!

Спортен турнир за Купата на училището

От 12.06.2017 до 15.06.2017 се проведе спортен турнир за купата на директора с ученици от 5. до 11. клас. Спортната проява се осъществи в три дисциплини: 50 м. спринт, хвърляне на плътна топка и дълъг скок от място. Децата бяха разпределени в три възрастови групи. При най- малките, 5-6 клас, първо място спечели Христо Бисеров Валентинов. При момичетата от същата възрастова група- Сияна Людмилова Николова. При момчетата от 7-8 клас се отличи Ивайло Илиянов Тодоров, а при момичета- Мария Вахтанг Робертович. Победители от 9-11 клас за момчетата: Виолин Виолинов Бойчев, а при момичетата: Патрисия Людмилова Николова. От всички тях с най- добри показатели и носители на купата на директора станаха Христо Бисеров Валентинов и Ивайло Илиянов Тодоров. Първенците бяха наградени и с грамоти, тениски с логото на училището, много радости и поздравления. Амбициите на училищния екип са този турнир да се провежда всяка година през месец юни и да стане традиционен.
Честито на победителите!

Важно съобщение за учениците от 12. клас

Уведомяваме учениците от 12. клас и техните родители, че на 21.06.2017 г. от 10:00 ч., ще бъдат връчени дипломите за завършено средно образование.

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“- Враца посетиха ветеринарна клиника

Ученици от Средно училище "Христо Ботев "-Враца, участници в група по интереси "Таралеж " по проект "Твоят час", направление "Гражданско образование ","Институционални знания и култура " посетиха ветеринарна клиника, където научиха много за професията, за дейността й и си тръгнахме с огромно нежелание. Благодарим за посрещането и увлекателната беседа!

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“- Враца посетиха БЧК Враца

Ученици от Средно училище "Христо Ботев "- Враца от група по интереси "Тарареж " по проект "Твоят час" посетиха БЧК Враца . Със затаен дъх и интерес научиха за създаването, дейността и каузата на доброволчеството. Посланието на филма за наркотиците достигна до всеки.

Вили от 11. А клас с престижна награда

Виолета Иванова от 11а клас и нейната учителка по география д-р Цветелина Ценова получиха грамоти за участие в конкурса "Пространство и време", организиран от Академията за лидери на Историческия факултет към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Презентацията за Национален парк "Централен балкан" впечатли научното жури, което отреди на Вили престижно място в класирането.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti