Информация за приема на ученици за 5. клас за учебна 2018/2019 г.

Критерии за подбор на кандидатите:

 1. Ученици, завършили начален етап в СУ „Христо Ботев“ – Враца;
 2. Ученик с двама починали родители;
 3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Ученик от населени места, в които няма училище.

 График на дейностите:

 • Подаване на заявления за записване на петокласници - Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.
 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки - Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.
 • Записване на класираните ученици - Срок: на 07.06.2018г. и 08.06.2018г.
 • Обявяване на свободните след първо класиране места - Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.
 • Попълване на свободните места - Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.
 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 Документи за записване:

 • Заявление до директора за записване – по образец;
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие;

Ред за запълване на паралелките:

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в четири паралелки;
 • Максимален брой ученици за една паралелка – 26;
 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer