Съобщение

Моля, запознайте се с ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на СУ „Христо Ботев“ на сайта на училището www.hristobotev.org в раздел „Документи“.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО (стая 202) ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ или се свалят от сайта.
Списък с кандидатите по класове заедно със заявленията и изискващите се документи се предават и завеждат от класните ръководители в канцеларията.
Срок за подаване на документи за стипендии – 22.02.2018 г.
минимален доход на член от семейство за Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 468,33 лв.
доход за последните 6 месеца – от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. вкл.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer