Проект "По следите на нашите видни личности"

ПО СЛЕДИТЕ НА НАШИТЕ ВИДНИ ЛИЧНОСТИ
Nach den Spuren unserer Persönlichkeiten
Продължителност: 24 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
Участници:

Чехия             Опава                         Обходни академие                          
България        Враца                         СУ „Христо Ботев”             
Латвия            Мадона                       Баркава проф. секъднъри скул       
Литва              Академия                   Кедайниу академиос гимназия       
Турция            Истанбул                    Мев Колеж Базинкой                      
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
            Развитието и ползването на Интернет направи лесно достъпна информацията от всякакъв вид. Днес учениците могат да намират информация, но не полагат усилия да я обработват по-нататък, да я изследват по-задълбочено и да я поставят в определен контекст. Работата с информация, обработването й и последващото й интерпретиране представлява днес важно умение за учениците, което се изисква от бъдещите им работодатели. Целта на настоящия проект е да се събуди у учениците интерес към видни личности от националната история на страните партньори – личности, които с делото си са преминали границите на държавата, засилващи в учениците понятието национална идентичност и патриотизъм, чиято дейност засилва и осъзнаването на общоевропейските стойности.
            Основната цел на проекта е запознаването с личности от страните партньори, с тяхната работа, дело и влияние върху следващите поколения. Участниците в проекта ще установят, че избраните европейски личности преминават чрез работата и делото си границите на държавите и отстраняват бариерите между хората. Посредством реалистичната симулация по време на отделните работни срещи учениците ще изпълнят определени дейности, свързани с видни личности, ще осъзнаят стойността на делото им, което ще доведе до осъзнаване значението на процеса за по-нататъшно самообразоване. Учениците ще осъзнаят, че съществуват дейности, които пресичат границите и съставляват обичайна част от нашия живот. Всичко това се отнася и до педагозите, които ще задълбочат уменията си, свързани с професионалното развитие.
            Допълнителните цели на проекта са подобряването на основните знания и умения на учениците в сферата на информационната дейност, логистиката и планирането. Учениците ще задълбочат своите компетенции и по отношение работата с фактологически текстове, ще усъвършенстват владеенето на чужд език, ще презентират самите себе си. Неделима част от развитието на учениците представлява културното и междукултурно опознаване на страните партньори и не на последно място развитието и задълбочаването на социалната емпатия.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer