Проект "Нашата обща европейска фирма"

НАШАТА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ФИРМА
Europa - Ein Unternehmen wächst zusammen 
www.tbend.eu
Продължителност: 24 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
 
УЧАСТНИЦИ:

Германия       Биберах/Рис              Гебхард-Мюлер-Шуле                    
Естония         Нарва                         Ваналина Ридикол                          
България        Враца                         СОУ „Христо Ботев”                      
Холандия       Амстердам                 Лицей „Картезиус”                          
Чехия              Бошковице                 Гимназия „Бошковице”                   
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

            Глобализацията е тема, включена в учебния план на всички европейски училища. Фирмите работят съвместно по многообразни начини. Настоящият проект има за цел да разгледа проблематиката, свързана с предприемаческото развитие, като използва ситуационна планова игра. Крайната цел е създаването на транснационална учебна фирма. Актьорите са учениците, които с помощта на учителите разработват фиктивна фирмена концепция.
            Учениците трябва да бъдат иновативни и да реагират активно:
1.         В икономическата и предприемаческата сфера / да покажат предприемаческо мислене, като за тази цел ще се извърши следното:
1.1       Ще бъде създадена учебна фирма, която да е активна, да произвежда и продава на пазара даден продукт.
1.2       Ще бъде избран продукт, като ще се разработи производствения му процес: откъде фирмата осигурява суровините, помощните и работни материали, човешката работна сила – понастоящем и в бъдеще?
1.3       Производствен фактор „работна сила”: къде се намира необходимата работна сила: а/ количествено, б/ качествено /собствена сила – фирмено обучение или външна сила – пазар на труда/. По какви критерии се избират кадрите / социално предприемачество?
1.4       Пласиране на продукта на пазара: Пазарите и стратегиите за продажба са зависими от манталитета, обичаите и нравите. Изработване на регионален рекламен слоган, избор на подходящи медии.
2.         В професионалната сфера:
2.1       Училищни и професионални образователни системи. Запознаване с дуалната образователна система и с типични за региона професии.
2.2       Начин на действие при търсене на място за обучение/работа. Институции за професионално консултиране и предоставяне на информация. Как правилно да кандидатствам, да попълня необходимите документи /портфолио/, да кандидатствам за място в учебната фирма и да тренирам разговор за интервю.
3.         Междукултурна сфера
3.1       Разглеждане на необходимостта от професионална миграция, категории мигранти. Разработка на брошура/ръководство.
3.2       Европейско мислене – обмен на обичаи и традиции, преодоляване на предразсъдъци. Изработване на комикс относно нашия начин на поведение / издирване или разработване на спортни игри, които да ни свързват.
            В рамките на училищното развитие:
1.         Училищата ще се отворят едно към друго и ще се свържат помежду си на международно ниво.
2.         Качеството на обучението ще получи по-силни европейски измерения.
3.         Ще се стимулира глобалното мислене на учителския персонал, ще се засили готовността да се участва по-активно в европейски проекти/конкурси.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer