Проект "На път из Европа"

На път из Европа
 Продължителност: 24 месеца, 01.09.2016 - 31.08.2018

 

УЧАСТНИЦИ:
Германия       Зост                            Гимназия „Алдегревер”                 
Полша            Избицко                     „Чехпол Школ Гмини Избицко”
България        Враца                         СУ „Христо Ботев”             
Чехия             Опава                         Обходни Академи а средни одборна школа логистика”            
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
 Проектът „На път из Европа” има за цел да развие знанията на младежите в областите технологии, наука, информационна техника, екология, изкуство, обществознание и хуманитарни науки. Съвместната работа трябва да засили европейското и глобално мислене, тъй като основният принцип, заложен в нашия проект, е устойчивостта в областта на транспорта и придвижването. Освен това проектът ще обърне внимание върху професионалното обучение, тъй като младежите ще получат информация относно пазара на труда в различните региони на Европа.
Съвместната работа в международни групи ще наблегне върху темата за мобилността (мобилно общество, форми на мобилност, устойчивост при различните видове транспортни средства), но и ще даде възможност за по-подробно разглеждане на икономиката на европейските страни. Проектът съдържа и модули, които ще отразят отговорното взаимодействие между индивидите. Той ще стимулира иновативното и креативно предприемаческо мислене, тъй като в рамките на дейностите ще се изпробват редица иновативни форми на работа.
Проектът има за цел и да намали броя на отпадащите от училище младежи. Те ще осъзнаят многобройните възможности, които им дава доброто образование, и ще развие ключови компетенции, даващи възможност за успешно завършване на образователната степен.
Поради многообразието от заложените в проекта модули, в неговите дейности ще могат да се включат младежи с различни познавателни и практически умения. По този начин и ученици с недобри професионални перспективи също ще получат възможност за развитие.
Международното участие в проекта ще даде възможност за задълбочено разбиране на културата на европейските партньори, така че учениците да опознаят както общото, така и специфичното между различните региони. Те ще осъзнаят особеностите на постоянно развиващото се общество, което ще изграждат самите те.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer