Проект „Европа – родина на видни реформатори”

ЕВРОПА – РОДИНА НА ВИДНИ РЕФОРМАТОРИ
Europa – Heimat bedeutender Reformer
 
Продължителност: 21 месеца, 01.10.2016 - 01.07.2018
 
УЧАСТНИЦИ:
 
Германия    Бецдорф  Гимназия „Фрайхер фом Щайн”               
Унгария   Будапеща  „Патрона Хунгарие Католикус Исколакп”
България   Враца   СУ „Христо Ботев”             
Полша  Торун   IX Лицей „Оголносталкаце”                                 
 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

            Без своите реформатори Европа не би била това, което е днес. Голям брой ученици не знаят имената на реформаторите от свой регион. Целта на проекта е от една страна те да проучат тези личности и техните иновативни идеи и постижения, а от друга страна в ерата на настъпващата глобализация да опознаят и реформаторите от други европейски страни.
Като краен резултат проектът ще се стреми да постигне общ преглед на движещите сили на общоевропейската мисъл.
            За постигане на този резултат ще се организира редовен обмен както между учениците, така и между учителите, така че всички участващи в работата по проекта лица да могат да добият собствена представа за живота и сферата на действие на реформаторите. Международното коопериране ще даде общ преглед на европейското научно и културно развитие.
            Немското училище ще представи Фридрих Вилхелм Райфайзен (социална сфера), Лудвиг ван Бетховен (музика), Аугуст Зандер (фотография) и Хайнрих Фридрих Карл Фрайхер фом Щайн (политика).
            Полските ученици ще разгледат делото на Николай Коперник (астрономия), Лудвиг фон Рюдигер (медицина), папа Йоан Павел II (религия).
            Българското училище ще проучи живота и делото на Христо Ботев, Андрей Николов, Софроний Врачански и Дико Илиев.
            Това са само няколко примера, илюстриращи многообразието от сфери на действие на личности, които са повлияли върху развитието на съвременна Европа. Всички разглеждани в проекта реформатори са пример за подражание на днешното младо поколение.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer