Проект "Децата на Европа - училище, работа, живот след 100 години"

ДЕЦАТА НА ЕВРОПА – УЧИЛИЩЕ, РАБОТА, ЖИВОТ СЛЕД 100 ГОДИНИ
Die Kinder von EUROPIA - Schule-Arbeit-Leben in 100 Jahren
 
www.europia100.de
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца, 14.09.2015 - 14.09.2017
УЧАСТНИЦИ:
Германия – Райнцаберн - ИГС-Райнцаберн
 
Гърция – Арта - Музик скул
 
Швеция – Енкьопинг - С:тлиансколан
 
Франция – Мериел - Колеж „Сесил Сорел”
 
Германия – Гермерсхайм – Нардини
 
Великобритания – Уолсол - Шайр Оук Академи
 
България – Враца – СУ „Христо Ботев”

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Фатален резултат от проучване: Европа вече не вярва на Европа” – „Шпигел” 24.02.2015.
Негативните настроения спрямо Европа се увеличават. В страните членки все повече националистически партии и течения набират сила. Споменавайки думата „Европа” в актуалните медии почти винаги става дума за пари, страни длъжници, страни донори. Как при една такава настройка младежите да развият активно европейско гражданско съзнание?
Липсва визия как би изглеждала една успешна Европа. Точно тук нашият проект играе роля, като представя визионерна Европа, в която актуалните европейски предизвикателства ще се преодоляват и решават в полза на всички.
Първо предизвикателство „Младежка безработица”:
В някои европейски страни членки младежката безработица понастоящем е около 50%. Засегнати от нея са предимно младежи с ниска квалификация. В същото време са налице над 2 милиона свободни работни места, които не се заемат поради различни причини. Качеството на училищното образование в голяма степен определя шансовете на младежите на европейския пазар на труда.
Второ предизвикателство „Училище/Образование”:
Училището и образователната система трябва да стимулират интеграцията на ниско квалифицирани, немотивирани и безперспективни ученици. Чрез инклюзия и хетерогенни обучителни групи фронталното преподаване ще остане в миналото и ще бъде заменено от персонализирани и кооперативни форми на обучение. Учителите ще се подпомагат взаимно чрез хоспетиране, чрез персонализирано учене, кооперативни форми на обучение, като в края на процеса ще публикуват постигнатите резултати.
Трето предизвикателство „Устойчиво развитие”:
Голям брой европейски младежи живеят в света на материалното, върховна цел в живота им е консумацията, последиците от тази настройка са вторични. Посредством тематизиране на животни, растения, сгради, хобита, транспорт след 100 години заедно ще развием визии, за да разглеждаме критично настоящето ни поведение.
Четвърто предизвикателство ИКТ/Компютърни компетенции:
Прекомерното и необмислено използване на медиите се счита за една от причините за проблемите, които много младежи имат в училище и по-късно в професията. Използването на медиите обаче предлага и социални действия и възможности за изказване на мнение, то може да стимулира речевите способности, да води до високо информационно ниво и обмен, да подготвя за професия или да е съставна част от нея.
Посредством информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ се стимулира конкурентноспособността, развитието и заетостта. Състезанието с роботи буди интереса у учениците към науката и технологиите и засилва способността за работа в екип. Децата и младежите биват предизвикани да решават комплексни задачи с креативен елемент.
Пето предизвикателство „Ниско културно образование”:
Децата и младежите днес прекарват много време в Интернет или пред телевизора. Пасивното използване на медиите ги отдалечава от всякаква креативност.
Културното образование води до развитието на важни, значими за бъдещето на обществото ключови компетенции, развиващи и други сфери от образованието и живота: самоосъзнаване и социални компетенции, креативност и способност за решаване на проблеми, емпатия и толерантност. Културното образование изисква социална и творческа компетентност.
Нашата целева група са участващите в проекта европейски училища, заедно с тяхното обкръжение, учениците от шести до единадесети клас в цялата им хетерогенност и различие, учители от различни по вид учебни заведения, преподаващи различни предмети, основния проектен екип, координаторите на проекта.
Нашият проект ще се разработва в почти всички учебни предмети. Чрез публикуването му на собствената му интернет страница, на училищните уебсайтове, в училищните вестници, на информационни пана в училищата, на събрания и т.н. всички ученици ще получат информация и ще имат възможност активно да работят в него.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer