Ученици от Средно училище „Христо Ботев“- Враца посетиха Регионално управление на образованието - Враца

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ ученици от Средно училище „Христо Ботев”-гр. Враца от група по интереси „Таралеж“ посетиха Регионално управление на образованието - Враца. Учениците бяха приети лично от Началника на РУО-Враца г-жа Галина Евденова, която ги запозна със спецификата на  дейността на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. По интересен и достъпен начин Началникът на РУО-Враца запозна учениците със структурата на МОН – политически кабинет, министър и заместник-министри, началник на кабинета на министъра, с общата и специализирана администрации, със спецификата в дейността на четирите дирекции към МОН, с различните нормативни актове, със структурата и дейността на регионалните управления на образованието, като териториални администрации към министъра, с дейността на експертите, с видовете образователни институции. Поради големия интерес към групата се присъединиха и ученици от други класове. Тръгнахме си с изключително полезна и необходима информация.
       Благодарим Ви, госпожо Евденова!
Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е Министерството на образованието и науката. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer