Прием

Важно съобщение

Уведомяваме родителите на бъдещите петокласници, които очакват освобождаване на места в 5. клас, поради записване на ученици в ППМГ, че свободните места ще бъдат обявени на 28.06.2018г., след 17:00 часа. Записването ще се извърши на 29.06.2018г. от 8:00 часа в стая 212.

Прием на ученици за 5. клас за учебната 2018/2019 година

Родителските срещи на бъдещите 5. класове ще се проведат на 14.06.2018г. от 18:00 часа по паралелки.

Прием на ученици за 1. клас за учебната 2018/2019 година

Свободни места в 1. клас за учебната 2018/2019 г.

1. А – 2 места

1. Б – 1 място

1. В – 1 място

Родителските срещи на бъдещите 1. класове ще се проведат на 11.06.2018г. от 17:30 часа по класове.

Съобщение

Училищното ръководство с гордост съобщава на своите ученици и родители, че през учебната 2018/2019г. ще могат да продължат обучението си в Средно училище "Христо Ботев"- Враца след завършен 7. клас в две профилирани паралелки - биология и история.
Благодарим на всички съмишленици, които ни подкрепиха в борбата за спасяването на гимназиалното образование в най-старото учебно заведение с 200-годишна история и традиции!

Информация за приема на ученици за 5. клас за учебна 2018/2019 г.

Критерии за подбор на кандидатите:

 1. Ученици, завършили начален етап в СУ „Христо Ботев“ – Враца;
 2. Ученик с двама починали родители;
 3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Ученик от населени места, в които няма училище.

 График на дейностите:

 • Подаване на заявления за записване на петокласници - Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.
 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки - Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.
 • Записване на класираните ученици - Срок: на 07.06.2018г. и 08.06.2018г.
 • Обявяване на свободните след първо класиране места - Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.
 • Попълване на свободните места - Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.
 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 Документи за записване:

 • Заявление до директора за записване – по образец;
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие;

Ред за запълване на паралелките:

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в четири паралелки;
 • Максимален брой ученици за една паралелка – 26;
 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.

Информация за приема на ученици за 1. клас за учебна 2018/2019 г.

Критерии за подбор на учениците:

 • Близост до училището /доказва се с адресна регистрация/;
 • Дете с трайни увреждания над 50%;
 • Дете с двама починали родители;
 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;

 График на дейностите:

 • Подаване на заявления за записване на първокласници - Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.
 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки - Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.
 • Записване на класираните ученици - Срок: на 07.06.2018г и 08.06.2018г..
 • Обявяване на свободните след първо класиране места - Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.
 • Попълване на свободните места - Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.
 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 Документи за записване:

 • Заявление до директора за записване – по образец;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие;

 Ред за запълване на паралелките:

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в три паралелки;
 • Максимален брой на ученици в паралелките – 22;
 • Броят на учениците в паралелките се разпределя равномерно;
 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer