От училищния живот

Празници, срещи и други мероприятия, организирани в училище

Ден на отворените врати на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Средно училище „Христо Ботев“ - Враца , като училище член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, бе домакин на среща с представители на Асоциацията и учители от областта.
Форумът бе открит от г-н Деян Петков, който награди учениците, взели участие в състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2018.
Срещата продължи с представяне на електронните учебници на Оксфорд от г-жа Антония Иванова и завърши с методически семинар  на тема: „Cambridge University Press - електронните учебници на Кеймбридж по програма Your Space, най-ценните качества на системите за преподавателите по английски език (1 -7 клас) - нов мироглед в познанието за света“, с лектор г-жа Деси Зарева.
 

Розите на България


Учениците от начален етап на училището отбелязаха  11 май – Деня за почит на Светите братя Кирил и Методий с традиционно изплитане на венец от пролетни цветя.
Децата се включиха и в националната инициатива „Розите на България“, организирана от МОН във връзка с празника.
Целта на инициативата бе ученици от всички български училища по света да се обединят и  под звуците на фолклорна музика да танцуват български  хора

Театрална дискусия "Шарен свят"

На 4.05.2018 група по интереси „Шарен свят“ по Проект „ Твоят час“ с ръководител Маргарита Стоянова организира театрална дискусия. Споделяйки своя опит, учениците сами достигат до историите, които искат да изиграят на сцената. Дискусията „ Шарени“ засяга важни за тийнейджърите теми като предаденото приятелството, първото влюбване, вземане на решения за бъдещето, раздялата на родителите, лайк манията във фейсбук и заплахите по интернет. Театралната дискусия не само стимулира креативността на учениците, но и по лек и интересен начин предлага за обсъждане различни ситуации от ежедневието на младите хора и така да се демонстрират ценностни системи и нагласи и формират у учениците умения за критично мислене и вземане на решения.

Публична изява по проект "Твоят час"

На 04 май 2018г. се проведе представителна изява по проекта "Твоят час" на групата с обучителни затруднения "Красотата на българския език" с ръководител Гергана Таскова. На шестокласниците бяха възложени три типа задачи, при които трябваше да вложат творчество, въображение и талант. Учениците се справиха успешно, влагайки много ентусиазъм и старание при изпълнението им.

Европейско кафене „И ние сме внесли нещо в историята на общочовешкия напредък“ в седмицата на историята

В седмицата на историята, на 25.04.2018г., се проведе поредното мероприятие. Европейско кафене на тема „И ние сме внесли нещо в историята на общочовешкия напредък“ събра представители на историческите паралелки от гимназиален етап и седмокласници с изявен интерес в областта на историята. Четирите отбора оживено дискутираха приноса на българите в световната съкровищница на културно-историческото наследство, културата, науката и спорта. Атрактивното представяне на всеки отбор впечатли със знания и младежки ентусиазъм. 

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца за пореден път участват в инициатива на Районен съд-Враца за работа с ученици - „Ранна превенция и правна култура“

По проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“, направление "Гражданско образование ", "Институционални знания и култура " и във връзка със стартирала нова инициатива за работа с ученици - „Ранна превенция и правна култура“, ученици от Средно училище „Христо Ботев“-Враца за пореден път с интерес посетиха и изслушаха две беседи на тема: „Що е наказателно правосъдие. Престъпление и нарушение. Наказание-понятие и цел. Видове наказания. Малолетни и непълнолетни лица-жертви и извършители на престъпление. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“ и „Трафик на хора. Компютърните/кибер престъпленията.“
Учениците от групата по интереси „Таралеж“ с ръководител Теменужка Николова и съвместно с кариерният консултант Ерика Йончовска, от Центъра за кариерно ориентиране, към ЦПЛР, Център за работа с деца провеждат ,,Професиографски екскурзии“ до институции.
Целта е учениците да се запознаят с дейността, отговорностите и задълженията на професията/длъжността/. Информират се какви са трудностите и предизвикателствата в професията, ресурсите, с които се работи, необходими личностни качества, знания и умения, образование и възможностите за кариерно развитие.
Крайната цел на проекта е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.

Открит урок по български език и литература

На 19.04.2018 г. в аулата на СУ „Христо Ботев“ Диана Николчева проведе открит урок за учители по БЕЛ от област Враца на тема „Джовани Бокачо .„Декамерон“- „енциклопедия на ренесансовата човечност“ (Исак Паси)“. В хода на урока бяха демонстрирани методи за комплексни вълнови уроци чрез използване на ИКТ в обучението по български език и литература в гимназиалния етап - мултимедийни продукти : презентации, образователни сайтове, онлайн тестове, видео, работни листове,  електронни учебници и помагала за визуализиране на учебното съдържание.
Учениците от VIII б клас бяха най-активните участници. Те се разходиха виртуално из Флоренция, сглобиха пъзели с репродукции на известни майстори и демонстрираха знанията си за спецификата на Европейския ренесанс и културните процеси на Ранното възраждане в Италия.

Екологични инициативи


От 19 до 30 март в училището се проведоха различни мероприятия, посветени на разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.
Учителите в различните етапи проведоха интерактивни занимания и уроци по темата, а Екоклуб „Детелини“ организира информационна кампания и радиопредаване.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer