Проекти

Домакини по проект „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в Обединена Европа (минало-настояще-бъдеще)“

В периода 24ти – 28ми април, 2018 г. Средно училище „Христо Ботев“, Враца е домакин на четвърта международна среща по проект  „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в Обединена Европа (минало-настояще-бъдеще)“. Проектът е финансиран по програма Еразъм +, в ключова дейност Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.
В срещата участват 40 учители и ученици от Кипър, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Турция и Словакия.
В ерата  на глобализация никоя страна не може да се справи сама с проблемите, особено след като те са общи за всички страни и могат да бъдат разрешени само съвместно, като се споделят, както трудностите, така и решенията. Ето защо  нашите дискусии и дейности ще направят   училищата участващи в проекта по-добро място за учене и по-толерантно място за тези, които са различни.
Целта на всички е като краен резултат да дадат на учениците нови гледни точки при разглеждане на проблема с бежанците, тяхната интеграция и не на последно място толерантността към различните култури и народи. Тези цели се постигат чрез изследване на историческите, политическите и социо-културните причини за миграцията. Участниците правят и различни видове анкети за проучване влиянието на миграцията върху младите хора. Чрез участието си в проекта те се запознават с различни култури, езици и религии и така се повишаване разбирането и толерантността към хората от различни етнически или религиозни групи, така че ученици, които са от семейства на  бежанци/мигранти, да бъдат по-лесно интегрирани в образователната общност.  

Проект „Обекти на природното и културно наследство на Юнеско”

През настоящата учебна година учениците от СУ „Христо Ботев” Враца започнаха работа по нов международен проект, финансиран от Европейската комисия. В период от две години те ще изследват и представят обекти от световното културно и природно наследство под защитата на ЮНЕСКО, които се намират както в собствената им страна, така и в страните на другите участници. В течение на развитието на проекта участващите ученици ще получат информация за културната стойност на съответните обекти и ще осъзнаят общественото им значение.
Посредством работата си по проекта учениците ще имат възможност да предадат на останалите участници знанията си относно националното си културно наследство. Те ще научат, че всички обекти на ЮНЕСКО трябва да бъдат опазвани от разрушителни фактори тъй като те са наше общо европейско наследство. В следствие на това те ще се опитат да извършат промени и в собственото си поведение.
Установявайки приятелски връзки с участниците в проекта, учениците едновременно ще подобрят и езиковите си познания. Те ще опознаят по-добре както културните различия, така и приликите между участниците в проекта. Обменът между учениците ще допринесе за постигането на по-задълбочени знания в областта на комуникационните и информационни технологии.
В рамките на проекта учениците ще документират своите резултати, напр. чрез презентация на отделни обекти, чрез брошура, съдържаща тяхното описание, чрез календар и изложба от постери с обектите на световното културно наследство. Така те ще представят работата си пред регионалните и училищни власти, пред родители и ученици, ще я публикуват в местната преса и на Интернет-страниците на проекта и съответните училища.

Проект "По следите на нашите видни личности"

ПО СЛЕДИТЕ НА НАШИТЕ ВИДНИ ЛИЧНОСТИ
Nach den Spuren unserer Persönlichkeiten
Продължителност: 24 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
Участници:

Чехия             Опава                         Обходни академие                          
България        Враца                         СУ „Христо Ботев”             
Латвия            Мадона                       Баркава проф. секъднъри скул       
Литва              Академия                   Кедайниу академиос гимназия       

Проект "Нашата обща европейска фирма"

НАШАТА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ФИРМА
Europa - Ein Unternehmen wächst zusammen 
www.tbend.eu
Продължителност: 24 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
 
УЧАСТНИЦИ:

Германия       Биберах/Рис              Гебхард-Мюлер-Шуле                    
Естония         Нарва                         Ваналина Ридикол                          
България        Враца                         СОУ „Христо Ботев”                      
Холандия       Амстердам                 Лицей „Картезиус”                          

Проект "На път из Европа"

На път из Европа
 Продължителност: 24 месеца, 01.09.2016 - 31.08.2018

 

УЧАСТНИЦИ:
Германия       Зост                            Гимназия „Алдегревер”                 
Полша            Избицко                     „Чехпол Школ Гмини Избицко”
България        Враца                         СУ „Христо Ботев”             
Чехия             Опава                         Обходни Академи а средни одборна школа логистика”            
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проект „Европа – родина на видни реформатори”

ЕВРОПА – РОДИНА НА ВИДНИ РЕФОРМАТОРИ
Europa – Heimat bedeutender Reformer
 
Продължителност: 21 месеца, 01.10.2016 - 01.07.2018
 
УЧАСТНИЦИ:
 
Германия    Бецдорф  Гимназия „Фрайхер фом Щайн”               
Унгария   Будапеща  „Патрона Хунгарие Католикус Исколакп”
България   Враца   СУ „Христо Ботев”             
Полша  Торун   IX Лицей „Оголносталкаце”                                 
 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

            Без своите реформатори Европа не би била това, което е днес. Голям брой ученици не знаят имената на реформаторите от свой регион. Целта на проекта е от една страна те да проучат тези личности и техните иновативни идеи и постижения, а от друга страна в ерата на настъпващата глобализация да опознаят и реформаторите от други европейски страни.
Като краен резултат проектът ще се стреми да постигне общ преглед на движещите сили на общоевропейската мисъл.

Проект "Децата на Европа - училище, работа, живот след 100 години"

ДЕЦАТА НА ЕВРОПА – УЧИЛИЩЕ, РАБОТА, ЖИВОТ СЛЕД 100 ГОДИНИ
Die Kinder von EUROPIA - Schule-Arbeit-Leben in 100 Jahren
 
www.europia100.de
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца, 14.09.2015 - 14.09.2017
УЧАСТНИЦИ:
Германия – Райнцаберн - ИГС-Райнцаберн
 
Гърция – Арта - Музик скул
 
Швеция – Енкьопинг - С:тлиансколан
 
Франция – Мериел - Колеж „Сесил Сорел”
 
Германия – Гермерсхайм – Нардини
 
Великобритания – Уолсол - Шайр Оук Академи
 
България – Враца – СУ „Христо Ботев”

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Фатален резултат от проучване: Европа вече не вярва на Европа” – „Шпигел” 24.02.2015.
Негативните настроения спрямо Европа се увеличават. В страните членки все повече националистически партии и течения набират сила. Споменавайки думата „Европа” в актуалните медии почти винаги става дума за пари, страни длъжници, страни донори. Как при една такава настройка младежите да развият активно европейско гражданско съзнание?
Липсва визия как би изглеждала една успешна Европа. Точно тук нашият проект играе роля, като представя визионерна Европа, в която актуалните европейски предизвикателства ще се преодоляват и решават в полза на всички.
Първо предизвикателство „Младежка безработица”:

Нашата обща европейска фирма - среща в Естония

Работна среща в Нарва
 
 
Пътуването е любимото нещо на много хора. Особено ако е в красива държава с приятна компания. Всяко пътуване носи щастие по свой собствен начин. Училищните проекти дават възможност да правим точно това - да пътуваме и опознаваме света.
 
Да си далеч от семейството за седмица има своите положителни и отрицателни страни. Чувстваш свободата, но и липсата му. Семействата, в които бяхме настанени, се държаха много гостоприемно с нас и се постараха да се чувстваме добре и нищо да не ни липсва. Опознахме тях самите и ежедневния им начин на живот. Разгледахме училището им и видяхме как провеждат някои от часовете си. Обиколихме града и посетихме някои забележителности. За да се потопим напълно в естонската култура част от програмата бяха народните танци. Уроците по естонски народни танци, които се проведоха за нас, допринесоха за опознаването на тяхната култура. Ние от своя страна им показахме нашите.
 
Главната цел на визитата бе създаването на кулинарна книга. Всяка една страна трябваше да избере по няколко традиционни рецепти, да ги приготви и представи по най-добрия начин. Готвенето беше наистина забавно и така се запознахме с кухнята на много други страни. Опитахме много различни ястия и научихме обичаите и пожеланията им при хранене. Създадохме не само нашата книга, но и много приятелства. Успяхме да разгледаме столицата на Естония - Талин и бяхме единодушни, че това е най-красивият град , в който сме били до сега . Много от нас запомниха последната вечер и цялата визита с неописуемия студ. Това обаче не ни попречи да си прекараме добре.
 
Посетихме една красива, студена страна, пълна с много топли и гостоприемни хора. Благодарим на програмата „Еразъм+” и на проект „Нашата обща европейска фирма”!
 
 
Натали Благоева
Кристин Петкова
 

По следите на нашите известни личности - среща в Латвия

ПРОГРАМА
на работна среща по проект „Еразъм+” в Мадона, Латвия
17.04.2016 – 23.04.2016

Децата на Европа

ДЕЦАТА НА ЕВРОПА – УЧИЛИЩЕ, РАБОТА, ЖИВОТ СЛЕД 100 ГОДИНИ
Главните цели на нашия проект са придобиването на основни умения и компетенции, като например иновативно мислене, предприемачество, дигитални знания, многоезичие, участие в обществения живот, учене през целия живот, сътрудничество между страните членки на ЕС, възпитаване на активно гражданство, интегриране на учениците със СОП, успешно индивидуално развитие.
Проектът се разделя на седем части, в които определени области на живота се разглеждат, обмислят, обработват, визуализират и обсъждат. Училищата разработват отделните теми през учебната година, а резултатите от тази работа се представят на международните срещи.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer