Sl 1 Sl 3

Обръщение

Инициативен комитет на Обществен съвет и Училищно настоятелство при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца и организаторите и участниците в протестните действия приема призива на учителския колектив при СУ „Христо Ботев“, град Враца и прекратява протестните действия от днес 30.01.2018г.
 
Юлиян Кирилов

Призив на учителския колектив

До
Инициативен комитет
на Обществен съвет и Училищно настоятелство
при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца
до организаторите и участниците в протестните действия
 
 

ПРИЗИВ
от учителския колектив
на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца
 
Учителският колектив при Средно училище „Христо Ботев“, град Враца се обръща към вас с призив за прекратяване на протестните действия, относно ограничаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, организирани от  вас. Целта е постигане на спокойствие сред учениците, учителите и родителите с оглед на успешното завършване на учебния срок.
 

 
От колектива

Продължава подкрепата от висши учебни заведения за запазване на гимназиалното обучение

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ВРАЦА
Уважаеми учители и ученици от Средно училище „Христо Ботев”,
Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” изказва своята подкрепа на колегите-историци да запазят правото на прием в хуманитарна паралелка с профилиращ предмет история и цивилизации.
Ръководството на Деканата напомня, че това е първата историческа паралелка в България, създадена с научната подкрепа на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” през 1989 г. Сътрудничеството ни се разви през годините и показа, че новаторството и приемствеността са необходими на нашите две институции. Учениците от историческите паралелки са наши студенти и бъдещи колеги. Последните ни общи мероприятия бяха само преди няколко дни, по повод 170 години от рождението на Христо Ботев.
Изказваме нашата институционална подкрепа на усилията да бъде спасена историческата паралелка в 110- годишната врачанска гимназия, която респектира със своята история и място в обществения живот на Северозападна България и в национален мащаб.

18.01.2018 г.                                                                        Декан: доц. д-р Тодор Попнеделев
София

Становище за подкрепа относно запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и История и цивилизации в СУ „Христо Ботев“, град Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Преподавателите от академичната общност на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ изказват своето категорично становище в подкрепа на усилията Ви за запазване на традиционния прием в хуманитарните паралелки с профилиращи предмети География и икономика и  История и цивилизации за учебната 2018/2019 година.
Научните и професионалните контакти между нашите две институции имат многогодишна история, а в последните години и задълбочено партньорство в организацията и провеждането на практико-приложното обучение на студенти – бъдещи учители по учебните предмети География и икономика и История и цивилизации.
СУ „Христо Ботев“ е базово училище на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца, в което  ежегодно студентите от специалностите към Историческия факултет в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … –  „Педагогика на обучението по история и география“, „История и философия“ и „История и чужд език“, провеждат обучение по академичните дисциплини „Хоспитиране“, „Текуща практика“ и „Преддипломна стажантска практика“ под наставничеството на учителите. Подкрепата от страна на училищното ръководство, висококвалифи-цираните преподаватели по География и икономика и по История и цивилизации и модерната материална база, с които разполага училището, са ключови фактори за качествена подготовката на нашите студенти – бъдещи професионалисти в областта на училищното образование.
Дългогодишното ни сътрудничество,  продължаващо и в момента, ни убеждава, че учениците от профилираните паралелки получават системна и задълбочена подготовка, която ги реализира успешно като студенти на Историческия факултет.

АПЕЛ – ОБРЪЩЕНИЕ от учителите на Средно училище „Христо Ботев” град Враца

Уважаеми господин Каменов,
Към Вас се обръщат учителите от Средно училище „Христо Ботев” наследили и съхранили традиции, създавани през последните две столетия.
Учители, принадлежащи към институция, просъществувала във времето 195 години.
Учители, пред които не стои въпросът за пари и „много пари”, както е цитирал „виден” врачанин, чиято „детска мечта не е да бъде директор на квартално училище”, а става въпрос за усещане за жива история, за принадлежност към институция, която в своето съществуване е чертала пътя на  просветното дело във Врачанския край и в България. Това не са високопарни  наши мисли, а позиция на хора с мисия да продължим водещата роля на училището, в което работим, за нашия регион и  страната.
Няма да се връщаме назад във времето чак до 1822 година, но ще припомним 1971 година, когато от училището се отделят паралелки за обособяването на Френската и Математическата гимназия като самостоятелни.

Обръщение на проф. Ангел Кунов

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Прочетох с голямо внимание Вашия призив във връзка с взето решение на заседание на Общинската и Областната администрация, Регионалното управление на образованието и Търговско-промишлената палата. Не съм запознат с подробности от това съвещание и не мога да бъда конкретен, но приемам  за достоверна информацията от призива.
            Години наред гостувам с подходящи беседи в гимназия "Христо Ботев". С голямо желание и обич помогнах за преобразуването и обогатяването на кабинета по география. Това и други причини ме карат да се чувствам уютно в гимназията и сред нейните ученици и преподаватели. Като български учен се радвам искрено на успехите и постиженията в този храм на образованието във Враца.
            Дългогодишният ми опит в науката и висшето образование ме е срещал с много положителни и отрицателни решения. Затова останах много учуден от  взетото решение за промени в статута на Вашето прекрасно училище. Подкрепям напълно Призива и от своя страна се обръщам към специалистите, взели решението.
            Уважаеми госпожи и господа,
            Не робувайте на партийни и административни пристрастия и недомислия, които не след дълго ще доведат до поредния спад в образованието и науката. Смея да твърдя, че България преди години беше образец с образованието. Вие много добре знаете, че всяка държава, която не милее за развитието на образованието и науката, е обречена на провал. И никой няма да може да спре потока от млади хора, запътили се там, където ще получат високо образование и възможност за професионално израстване.

Ученици отбелязаха 170 - та годишнина от рождението на Христо Ботев в местността "Милин камък"

На 6 януари 2018г. ученици на СУ „Христо Ботев“, Враца от клубовете „Родолюбие“ и „Историческо наследство“, по проект „Твоят час“ извършиха поклонение в  местността „Милин камък“.  Там пред паметника на Христо Ботев те произнесоха тържествените слова: „Войводо, позволи ни да се обърнем към теб! Ти без колебание положи младостта и живота си пред олтара на Отечеството и със сигурност си легендата, от която имаме нужда. Ти си упование за нас, пример за патриотизъм и саможертва! Словата ти всякога са били и ще бъдат огнени, защото „няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата! Огън и меч! Меч и огън!“. Твоето величие е в борбата за свобода и саможертвата, а твоята гениалност е в твоето творчество, което, уверявам те, е живо и днес.“
Със  стихове на гениалния поет и революционер, цветя  и едноминутно мълчание младите ботевци отбелязаха 170 - та годишнина от рождението на своя патрон.
 

Ботевци отбелязаха с музикално-поетичен рецитал „С Ботев в сърцето“ 170 години от рождението на своя патрон

170 години от рождението на Христо Ботев  бе поводът, който на 05.01.2018 г. събра ученици и преподаватели в аулата на СУ”Христо Ботев” . Литературното  четене  „С Ботев в сърцето“ включи рецитал на Ботеви творби и изпълнения на вокалната група „Веселите звънчета“. Своя авторска поезия за родния град и войводата прочетоха членовете на клуб „Ботевци“, с ръководител Диана Николчева.
„Има личности, които идват на този свят със знаците на своята предопределеност. Измежду тях е Христо Ботев – публицист, поет и революционер; идеалист, пожертвал се в името на националната свобода, герой,  превърнал се в мяра за национално достойнство . Роден е на Рождество Христово – 25 декември 1847 г. – по нов стил – 6 януари 1848 г. – Богоявление. В народния календар тези големи църковни празници носят символиката на началото, на пречистването и на прехода към новия кръг от духовната спирала. Те са знаци за граничност и за възраждане. Рождената дата и името  пораждат асоциация за Българския Спасител.
Ботев е нашата национална гордост, символ и непреходна слава. Окрилява душите ни и ни показва пътя на истинското родолюбие. Ботев  е  национален творчески гений, за когото думите ни все не достигат, защото Ботев не е в думите на гениална поетика, а в състоянията, които стават думи. Той се оказа пророк на собствения си живот и дело в творчеството си, целуна като светиня родната земя и пое трудния, страшен, но славен път към безсмъртието

Коледен благотворителен базар

В последната учебна седмица за 2017 годината във фоайето на училището се проведе Коледен благотворителен базар. Инициативата се провежда ежегодно, като тази година се събираха средства за болно дете от 7. клас.

Първият ден от седмицата започна с Коледни работилници, в които учениците от начален етап, техните учители и родители изработиха сурвачки, картички и сувенири.

Идеята за добротворчество „прегърнаха“ и по-големите ученици. С голям ентусиазъм те приготвиха сладки и лакомства и с още по-голямо желание ги продаваха на своите съученици и учители.

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti