График за провеждане на родителски срещи- м. октомври 2017г.

Средно училище „ Христо Ботев“ - Враца
Г Р А Ф И К за провеждане на родителски срещи  - м. октомври 2017 год.

Клас дата час
 1-а 16.10.2017 18:00 часа
1-б 24.10.2017 17:30 часа
2-a 24.10.2017 17:30 часа
2-б 24.10.2017 17:30 часа
2-в 24.10.2017 17:00 часа
3-а 12.10.2017 17:30 часа
3-б 26.10.2017 17:00 часа
3-в 12.10.2017 17:30 часа
4-а 18.10.2017 18:15 часа
4-б 26.10.2017 18:15часа
4-в 26.10.2017 18:15 часа
5-а 19.10.2017 18:00 часа
5-б 19.10.2017 18:00 часа
5-в 19.10.2017 18:00 часа
5-г 19.10.2017 18:00 часа
6-а 18.10.2017 17:30 часа
6-б 17.10.2017 18:00 часа
6-в 18.10.2017 18:00 часа
6-г 17.10.2017 18:00 часа
7-а 23.10.2017 18:00 часа
7-б 23.10.2017 18:00 часа
7-в 23.10.2017 18:00 часа
7-г 23.10.2017 18:00 часа
7-д 23.10.2017 18:00 часа
7-е 23.10.2017 18:30 часа
8-а 12.10.2017 18:30 часа
8-б 10.10.2017 18:00 часа
8-в 12.10.2017 18:00 часа
9-а 18.10.2017 18:30 часа
9-б 23.10.2017 18:30 часа
9-в 19.10.2017 18:30 часа
10-а 26.10.2017 17:30 часа
10-б 24.10.2017 18:00 часа
10-в 26.10.2017 18:30 часа
11-а 27.10.2017 17:00 часа
11-б 25.10.2017 18:00 часа
11-в 25.10.2017 17:30 часа
11-г 25.10.2017 17:30 часа
12-а 17.10.2017 18:30 часа
12-б 18.10.2017 18:00 часа
12-в 10.10.2017 18:30 часа
12-г 16.10.2017 18:30 часа

 
 
 
 
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer